×

INFORMACJA O PRACACH W DNIU 15.09.2022

Tarn. Góry- odczyty  wodomierzy

Miasteczko Śl. ul. Łanowa/Malinowa – wykonanie włączenia do sieci.

Dyrdy ul. Asfaltowa 169 – awaria na podłączeniu.

Tarn. Góry ul. Źródlana 1 – wymiana podłączenia wodociągowego

Tarn. Góry Lasowice – diagnostyka sieci.

Miasteczko Śl. – wymiana wodomierzy

         INFORMACJA O AWARIACH W DNIU 15.09.2022

Dyrdy ul. Asfaltowa 169

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

W związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców budynków  w dzielnicy Bobrowniki 

w dniu 15.09.2022r. w godz. 23.00 – 5.00

Za wynikłe uciążliwości bardzo przepraszamy. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyspozytor pod bezpłatnym numerem telefonu 994

 

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w rejonie ulicy Teofila Królika w Tarnowskich
Górach, służby eksploatacyjne PWiK odcięły i całkowicie wyłączyły z eksploatacji wodociąg
biegnący w rejonie restauracji „Kurna Chata” i dokonały zmiany kierunku zasilania w wodę dla
mieszkańców z rejonu ulicy Teofila Królika. Dzięki temu pozostanie utrzymana ciągłość dostaw
wody dla okolicznych budynków, bez względu, na to czy degradacja terenu będzie dalej
postępować.
Jednocześnie PWiK stale monitoruje sieci wodociągowe i kanalizacyjne biegnące w tym
rejonie.