×

Podczas tegorocznej Gali organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach, nasza Spółka otrzymała nagrodę Kruszec Biznesu w kategorii Innowacyjność Roku. 

Nagrodzony projekt dotyczył satelitarnej detekcji wycieków. Technologia zastosowana przez nasze Przedsiębiorstwo oparta została na wykorzystaniu danych dotyczących pracy sieci wodociągowej, które pochodzą z satelity. Operatorem urządzenia była Japońska Agencja Kosmiczna JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Stworzony na potrzeby technologii algorytm wyczulony jest na wilgoć z konkretnych źródeł i pozwala precyzyjnie zlokalizować wycieki. Jednak same dane satelitarne nie są wystarczające. W analizie bierze się również pod uwagę odpowiednią przewodność właściwą gleby, określaną na podstawie parametrów wody z badanego obszaru, a dla pełnego obrazu uwzględniono tzw. dane GIS.

Rozwiązanie to ma duży potencjał i z pewnością w przyszłości pomoże „pewikom” prowadzić w racjonalną gospodarkę wodną w miastach. Jesteśmy dumni z wdrożenia tego pilotażu, a jego wdrożenie było możliwe dzięki Departamentowi Innowacji Grupy Veolia w Polsce.

Czytaj więcej

Ponadto PWiK w trakcie Gali otrzymał również dyplom za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych. Organizatorami rankingu są Dziennik Gazeta Prawna i jej dodatek ekonomiczny Strefa Gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja czołówki branży wodno-kanalizacyjnej oraz wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Dyplom wręczył Pan Bogdan Leszczorz reprezentujący Strefę Gospodarki