×

Ranking został przeprowadzony po raz ósmy. Organizatorami rankingu są Dziennik Gazeta Prawna i jej dodatek ekonomiczny Strefa Gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja szerokiej opinii publicznej  czołówki branży wodno-kanalizacyjnej, wyróżnienie najlepszych j przedsiębiorstw z branży i przekazanie podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną w Polsce.

Przy pracy nad rankingiem analizie zostały  poddane między innymi  kwestie  finansowe i techniczne, w tym skuteczność usuwania awarii, czy nakłady na szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników. Pod uwagę brane były również tzw. informacje  miękkie, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności i integracja z nimi,  polityka jakości, prowadzona przez firmę, czy wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

– Bardzo ważne są dla nas oczekiwania obsługiwanych gmin i miast, z którymi wspólnie odpowiadamy za prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i środowisko. Klienci oczekują od nas bezpieczeństwa, ciągłości usług i innowacyjnych form komunikacji takich jak iBok, zdalny odczyt, sms-info. Istotne są także działania na rzecz społeczności lokalnych. Wspieramy projekty z zakresu edukacji ekologicznej, miejskie inicjatywy ekologiczne, kulturalne, sportowe. Podejmowane przez nas działania zostały pozytywnie ocenione i zaowocowały III miejscem w rankingu, co daje całemu zespołowi PWiK poczucie satysfakcji i dobrze wykonywanej pracy– mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Ranking dostępny na Strefa Gospodarki