×

Ranking został przeprowadzony po raz siódmy. Organizatorami rankingu są Dziennik Gazeta Prawna i jej dodatek ekonomiczny Strefa Gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja szerokiej opinii publicznej  czołówki branży wodno-kanalizacyjnej, wyróżnienie najlepszych  przedsiębiorstw z branży i przekazanie podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną w Polsce. 

Przy pracy nad rankingiem analizie zostały  poddane między innymi  kwestie  finansowe i techniczne, w tym skuteczność usuwania awarii, czy nakłady
na szkolenia, podnoszące kwalifikację pracowników . Pod uwagę brane były również tzw. informacje  miękkie, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności i integracja z nimi,  polityka jakości, prowadzona przez firmę, czy wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych. – Cieszy nas, że po raz kolejny dostajemy wysoką ocenę w tym prestiżowym rankingu. Nasza wielozadaniowość i otwartość na potrzeby rynku lokalnego przyczyniają się do stałego rozwoju. Z jednej strony mamy regulacje prawne, które nadają kierunek prowadzenia działalności. Z drugiej strony mamy klientów, którzy oczekują od nas ciągłości usług, ale też innowacyjnych form komunikacji. Nie mniej ważne są dla nas oczekiwania gmin i miast, które są naszymi partnerami, z którym wspólnie odpowiadamy prawidłowe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej i za środowisko. Nie bez znaczenia są działania z zakresu „społecznej odpowiedzialności biznesu” dla społeczności lokalnych. Jest to szeroki wachlarz działań z zakresu edukacji ekologicznej kierowany zarówno
do dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych, ale także stałe wspieranie miejskich inicjatyw ekologicznych, kulturalnych i sportowych. Podejmowane przez nas działania zostały pozytywnie ocenione i zaowocowały zajęciem III miejsca w rankingu, co daje nam poczucie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy
 – mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.   

więcej na https://strefa-gospodarki.pl/2019/02/22/wodociagi-2019/