×

Ranking został przeprowadzony po raz szósty. Organizatorami rankingu są Dziennik Gazeta Prawna i jej dodatek ekonomiczny Strefa Gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja szerokiej opinii publicznej  czołówki branży wodno-kanalizacyjnej, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw z branży i  przekazanie podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną w Polsce.

Przy pracy nad rankingiem analizie zostały  poddane między innymi  kwestie  finansowe i techniczne, w tym skuteczność usuwania awarii, czy nakłady
na szkolenia, podnoszące kwalifikację pracowników . Pod uwagę brane były również tzw. informacje  miękkie, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności i integracja z nimi,  polityka jakości, prowadzona przez firmę, czy wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny dostajemy wysoką ocenę w tym prestiżowym rankingu.  Cieszy nas to tym bardziej, że polskie przedsiębiorstwa wodociągowe znalazły się obecnie w  punkcie, w którym  muszą stawić czoła bardzo dynamicznym zmianom. Takie zagadnienia jak prawo wodne, zapewnienie wysokiej jakości wody, spełnienie unijnych dyrektyw w zakresie jakości ścieków, to wyzwania zarówno dla zarządów jak i załóg naszych przedsiębiorstw. Nasza Spółka skupiła
się modernizacji urządzeń wod-kan oraz dywersyfikacji źródeł przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostaw wody o wysokiej jakości. Laboratorium PWiK rokrocznie poszerza zakres akredytacji, dzięki czemu zdobywa coraz większe zaufanie wśród naszych klientów. Przekłada się to na wzrost ilości zleceń, także z Gmin ościennych. Cieszy nas, że podejmowane przez nas działania są pozytywnie
odbierane, co zaowocowało czwartą pozycją w rankingu”. – mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Ranking dostępny na http://strefa-gospodarki.pl/2018/03/07/wodociagi-2018/

 

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 163 000 pracowników
na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają
się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów,
chroni je oraz odnawia.
W 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana
na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 24,39 mld euro. www.veolia.com

 

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów, stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4300 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym
i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, zakupem, przesyłaniem i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych.

Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska
i społeczności lokalnych. Przy użyciu inteligentnych technologii  Przedsiębiorstwo eksploatuje 683 km sieci wodociągowej oraz 415,1 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje  13 ujęć wody, 4 stacje uzdatniania wody, 6 oczyszczalni ścieków oraz  53 przepompownie ścieków.  www.pwik-tg-pl