×

PWiK Sp. z o.o. dokona wymiany jednego ze starszych odcinków miejskiej sieci wodociągowej, w związku z prowadzoną inwestycją dotyczącą przebudowy ulicy Powstańców Śląskich w centrum Tarnowskich Gór. Zadanie to jest realizowane jest przez Powiat Tarnogórski

Prace wykonywane przez PWiK Sp. z o.o.  obejmują wymianę sieci wodociągowej i przyłączy domowych, które są wykonane z rur stalowych i żeliwnych,  a z uwagi na długotrwały okres eksploatacji, utraciły już swoją wymaganą wytrzymałość. Ponadto prace, które są obecnie prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu (koparki, zagęszczarki, stopy wibracyjne) spowodowałyby dodatkowe zagrożenie dla stanu wodociągu, prowadząc do powstawania nieszczelności i awarii. 

Aby zapewnić niezawodną pracę sieci wodociągowej i jednocześnie nie ingerować w przyszłości,  w nowo wybudowaną drogę, nasza Spółka rozpoczęła w czerwcu przebudowę urządzeń wodociągowych w ul. Powstańców Śląskich. Prace prowadzone są w oparciu o zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt budowlany, a zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej i przyłączy o łącznej długości 1280 metrów – mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Wodociąg w ul. Powstańców Śląskich będzie wykonany z rur polietylenowych, które są rurami o podwyższonej wytrzymałości (dwuwarstwowe, odporne na ciśnienie do 16 atmosfer). Przewidziana jest również wymiana podłączeń do budynków oraz montaż 10 podziemnych hydrantów przeciwpożarowych.

Do nowego wodociągu przełączone zostaną rurociągi z przyległych ulic, jak również sieci wodociągowe przebudowywane w obrębie nowych rond, które powstaną w rejonie skrzyżowań ul. Powstańców Śląskich z ul. Sienkiewicza i ul. Opolską.

PWiK współpracuje również z głównym wykonawcą budowy drogi w zakresie modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych. Stan istniejącego kanału w ul. Powstańców Śląskich jest zadawalający. Kanalizacja ta została kilkanaście lat temu zmodernizowana bezwykopowo z użyciem termoutwardzalnego rękawa. W przypadku stwierdzenia złej jakości podłączeń do kanalizacji, PWiK na bieżąco będzie dokonywać ich wymiany.