×

Nagrody przyznano w 5 kategoriach: ?Edu Gmina – za najciekawsze, najlepsze projekty promujące edukację i profilaktykę ekologiczną.
?Eko Gmina – dla gminy najskuteczniej walczącej z azbestem.
?Gmina OZE – czyli gmina skutecznie wykorzystująca odnawialne źródła energii i dążąca do samowystarczalności energetycznej.
?Zielona Gmina – dla gminy wyróżniającej się troską o bioróżnorodność i rewitalizację parków.
?Gmina bez „kopciuchów” – dla gminy wyróżniającej się w walce z niską emisją.

?Podsumowaniu rankingu towarzyszyła dedykowana debata „Jaki jest stan środowiska w województwie śląskim?”, w której wziął udział nasz ekspert Sławomir Jankowski. W ramach dyskusji poruszono temat inwestycji ekologicznych, ochrony środowiska, a także kwestię wyzwań, które należy podjąć, by region Śląska stał się bardziej zielony.

?Dziękujemy Dziennik Zachodni oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za zaproszenie do partnerstwa w tym wydarzeniu, a wszystkim zwycięskim Gminom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji kolejnych ekologicznych projektów!