×

  PWiK Sp. z o.o. włączyło się w współorganizację konkursu pt. ROZEGRAJ SWOJE MIASTO przeprowadzonego przez nauczycieli i uczniów I LO im. Stefanii Sempołowskiej.  Konkurs był dedykowany dla gimnazjalistów oraz uczniów starszych klas szkół podstawowych Tarnowskich Gór i całego powiatu, a jego tematem przewodnim były Formacje wojskowe w powiecie tarnogórskim na przestrzeni wieków. Celem imprezy miało być lepsze poznanie naszego miasta – jego historii i stanu obecnego oraz popularyzowanie tej wiedzy w środowisku lokalnym. 

 Uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania prezentacji multimedialnej związanej z tematem gry, a w dniu finału zabawy przystąpili do rozegrania gry ulicznej, w ramach której musieli w wyznaczonym czasie wykonać szereg zadań ściśle wiążących się z tegorocznym hasłem konkursu. Punkty kontrolne usytuowane były w różnych – znaczących dla historii Tarnowskich Gór miejscach na mapie naszego miasta, ale też w siedzibie 5. Pułku Chemicznego, na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz na terenie PWiK VEOLIA i I LO im. S.Sempołowskiej. Zdobywcami trzech pierwszych miejsc w tegorocznej edycji okazały się drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu. Serdecznie gratulujemy nagrody i dziękujemy za wspólną zabawę!