×

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez pracowników Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Podstawą rozliczania przez PWiK Sp. z o .o. za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki są wskazania wodomierza , na podstawie których wystawione są faktury.