×

Kliknij aby otworzyć plik

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

Komunikat

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028, Dz. U. z 2022r. poz. 1549), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach informuje, że zgodnie z Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2022r. (znak: KWT.70.81.2022) na terenie gminy Tarnowskie Góry obowiązywać będzie przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Attachments