×

KOMUNIKAT
Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach

informuje że

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.153.2021 z dnia 12 lipca 2021 roku zatwierdził na wniosek Przedsiębiorstwa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Woźniki na okres 3 lat. Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2021 roku.

 

Zgodnie z art.24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 2028), Zarząd Przedsiębiorstwa uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Woźniki od dnia 25 maja 2020 roku do dnia wejścia w życie nowej taryfy będzie obowiązywać następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Kliknij aby otworzyć treść komunikatu Taryfa Woźniki 2021