×
Współpraca z deweloperami przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacjnych, na życzenie Klienta, Przedsiębiorstwo służy pomocą w zakresie;
– współpracy z inwestorami
– pomocy w przyjęciu optymalnych rozwiązań technicznych
– pomocy w rozwiązaniach technicznych dotyczących zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
– kompleksowej eksploatacji indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę, hydroforowni oraz przepompowni ścieków
– świadczenia usług specjalistycznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.