×
Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych za pomocą korelatora
Doświadczenie Pracowników Przedsiębiorstwa oraz nowoczesny sprzęt specjalistyczny umożliwiają szybkie zlokalizowanie wycieku wody na przyłączu lub wewnętrznej sieci.