×
22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie nam, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Światowy Dzień Wody  został ustanowiony przez  Zgromadzenie Ogólne ONZ  rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 i jest obchodzony corocznie od 22 marca 1993 roku.
Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody 2018 to „Natura dla wody”. Prowokuje do zadania pytania w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku?
 Ma ono uzmysłowić nam iż uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość i jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi, a w konsekwencji ma to wpływ na wszystkie elementy naszego życia.
Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, powodują kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody pogłębia degradowana roślinność, gleba, rzeki i jeziora. Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy dostęp do wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju. Rozwiązania oparte na przyrodzie mogą rozwiązać wiele problemów związanych z wodą.