×

Mając na uwadze wysokie temperatury, jakie obecnie zapanowały w naszym regionie PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach uruchomiło kurtynę wodą na Placu Wolności w Tarnowskich Górach. Kurtyna, prócz przyjemnej i chłodnej wodnej mgiełki, daje również możliwość ugaszenia pragnienia, gdyż jest wyposażona w zdrój wodny. Nie zapomnieliśmy także o czworonogach, które również mogą się napić ze specjalnej misy, która jest usytuowana na dole kurtyny.

Zapraszamy do korzystania!