×
Z przyjemnością informujemy, iż pogórnicze zabytki Tarnowskich Gór zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
We wniosku znalazło się 28 obiektów, nie tylko w Tarnowskich Górach, ale też z okolic jak Zbrosławice i Bytom. Docenione obiekty, to pozostałości po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku – kopalniane wyrobiska i szyby górnicze, system odwadniania i wykorzystania wody pogórniczej oraz elementy krajobrazu kulturowego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach, tym bardziej jest dumne z tego wpisu, iż nasze ujęcie wody Koehler jest jednym z elementów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to ujęcie (studnia głębinowa), które powstało w latach 1808-1809 i od roku 1835 było przeznaczone do zasilania w wodę sieci miejskiej i do nadal jest wykorzystywane do zaopatrzenie Tarnogórzan w wodę pitną.