×

W związku z pandemią koronawirusa zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach informuje, że zarówno nasza załoga, jak i eksploatowane przez nas urządzenia, są przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 3.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wynika, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia jego szybką inaktywację. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne, co oznacza, że wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę dalej znajdują zastosowanie.

Potwierdzamy, że woda dostarczana mieszkańcom Tarnowskich Gór, Miasteczka Śląskiego i Woźnik spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzane badania potwierdzają, że jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Jednocześnie informujemy, że wdrożyliśmy w przedsiębiorstwie Plan Utrzymania Działań na wypadek pandemii koronawirusa. Ujęte są w nim między innymi działania związane z:

  • zapewnieniem bezpieczeństwa pracy personelu, w tym procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów i podejrzenia infekcji u pracowników z objawami zakażenia,
  • zabezpieczeniem infrastruktury oraz stanów magazynowych w celu utrzymania ciągłości usług,
  • uregulowaniem zasad postępowania w kontaktach z klientami, kontrahentami i dostawcami.