×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach wygrało przetarg na dwuletnią obsługę Gminy Krupski Młyn w zakresie ” Eksploatacji systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego na terenie Gminy Krupski Młyn”.Umowa na świadczenie usług została podpisana przez Zarząd Spółki PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz Gminę Krupski Młyn w dniu 31 grudnia 2018 i obejmuje dwuletni okres świadczenia usług na terenie Gminy.Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Tarnowskich Gór świadczy usługi na tym terenie już od 2012 roku. Znajomość funkcjonujących systemów wod-kan pozwoliła Spółce odpowiednio dopasować swoją ofertę do zakresu usług jakie mają być świadczone  w ramach kontraktu. W ramach niniejszej umowy Przedsiębiorstwo będzie zajmowało się eksploatacją 4 ujęć wody, 20 km sieci wodociągowej, 16 km sieci kanalizacyjnej, 2 oczyszczalni oraz 4 przepompowni ścieków.