×

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Tarnowskich Górach

informuje Szanownych  Klientów,

 że wodomierze główne w imieniu Spółki wymienia firma
P.U.H. „Ampil”  Technika Grzewcza i Sanitarna

Pracownicy tej firmy posiadają stosowne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółki.

    W celu umówienia terminu wymiany wodomierza prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy

P.U.H. „Ampil”  Technika Grzewcza i Sanitarna

tel. +48 604 676 219

Wymiana wodomierza dokonywana jest na koszt PWiK sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w terminie ustawowym co 5 lat.

W przypadku wszelkich dodatkowych  pytań w sprawie wymiany wodomierzy prosimy o kontakt z dyspozytorem PWiK pod nr tel. 994