×

Sąd uznał za bezpodstawne zarzuty radnych w sprawie taryf zaproponowanych przez PWiK w Tarnowskich Górach

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach  informuje, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie skargi PWiK na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z 30 listopada 2016 r. w sprawie  opłat taryfowych na rok 2017.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył zarzuty Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, które były podstawą  odmowy zatwierdzenia taryf zaproponowanych przez Przedsiębiorstwo, tj. zbyt wysoka marża zysku, oraz zbyt niski poziom inwestycji odtworzeniowych w gospodarce ściekowej. Po dogłębnej analizie akt sprawy oraz
w świetle przedstawionej przez Strony argumentacji, sąd w składzie trzech sędziów uznał, iż zarzuty te były bezpodstawne.

 

– Jako Prezes Spółki jestem zadowolona z powyższego wyroku. Wnikliwa analiza akt sprawy jaką dokonało WSA w Gliwicach wykazała, iż zarzuty będące podstawą podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na rok 2017 są nieuzasadnione. Wyrok sądu potwierdził, że przyczyną wzrostu taryf były głównie czynsze i podatki płacone do Gminy Tarnowskie Góry, a nie wzrost zysku Spółki  oraz że inwestycje realizowane przez Spółkę są prowadzone w sposób prawidłowy. Jest to dowód na to, że  skalkulowane przez PWiK taryfy zostały właściwie przygotowane. Cieszymy się, że sąd dostrzegł nasze racje i ze spokojem czekamy na uprawomocnienie się wyroku. Bierzemy pod uwagę możliwość odwołania się przez Gminę, ale mamy nadzieję, że nasze argumenty zostaną uwzględnione również przez sąd  II instancji. Nie będzie to miało wpływu na taryfy, które obowiązują  w Tarnowskich Górach od dnia 3 maja 2017 r.  do 31 marca 2018 r. — mówi Marta Bis, Prezes PWiK Sp. z o.o w Tarnowskich Górach. 

 

Tarnowskie Góry, 30 czerwca 2017 r.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                   

Anna Tronina PWiK Sp. z o.o.

anna.tronina@veolia.com, tel.:+48 602 510 705