×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, informuje iż w związku z rozwijającą się sytuacją zagrożenia koronawirusem oraz w celu ograniczenia zagrożeń zarówno dla naszych klientów jak i pracowników, wprowadza zmianę w zasadach odczytu wodomierzy dokonywanych przez inkasentów Spółki.

Z dniem 16 marca 2020 inkasent nie będzie już wchodził do środka nieruchomości celem dokonania odczytu.

W związku z powyższym prosimy klientów o dokonanie samodzielnego odczytu stanu wodomierza i podanie tej informacji bezpośrednio do PWiK poprzez dedykowaną zakładkę na stronie internetowej lub platformę iBOK. Stan wodomierza można również podać pracownikom Biura Obsługi Klienta pod następującymi numerami telefonu:  032 78 40 247,   032 78 40 248,   032 78 40 257

Klienci posiadający wodomierz z nakładką elektroniczną, będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach.

Informujemy ponadto, iż w sytuacjach problemu z odczytem lub brakiem podania stanu wodomierza PWiK Sp. z o.o. zastosuje średnią ustaloną w oparciu o odczyty z poprzedniego okresu.