×

Wymiana w imieniu Spółki prowadzona jest przez firmę P.U.H. „Ampil”  Technika Grzewcza i Sanitarna

Pracownicy tej firmy posiadają stosowne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółki.

W celu umówienia terminu wymiany wodomierza prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy P.U.H. „Ampil”  Technika Grzewcza i Sanitarna

tel. +48 604 676 219