×
Modernizacja oczyszczalni ścieków „Leśna” jest  największą inwestycją w ciągu ostatnich 15 lat jaką zrealizowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
Celem modernizacji  było dostosowanie jej pracy do zaostrzonych wymagań związanych z usuwaniem związków fosforu i azotu w procesie oczyszczania ścieków. Wartość projektu to 7,6 miliona  złotych, w tym 5,76 miliona złotych  pochodzi z  dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonane prace inwestycyjne polegały na zmianie technologii oczyszczalni, zarówno jej części mechanicznej, jak i biologicznej, co miało  kluczowe znaczenie dla uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego. Zmodernizowana oczyszczalnia zapewnia obsługę następujących dzielnic Tarnowskich Gór: Opatowic, Rybnej, Strzybnicy i Pniowca.   Ważnym aspektem były koszty eksploatacji, czyli końcowy koszt oczyszczania 1 metra sześciennego  ścieków, który będą ponosić mieszkańcy w  następnych latach. Inwestycję  zakończono w grudniu 2016 roku.
– Modernizacja zakończyła się pełnym sukcesem. Duże doświadczenie pracowników Spółki oraz wiedza ekspercka pomogły nam szybko wdrożyć rozwiązania i uruchomić nowy ciąg technologiczny przy utrzymaniu ciągłej pracy oczyszczalni. Eksploatacja zmodernizowanej oczyszczalni ścieków komunalnych „Leśna” w warunkach surowej zimy przełomu 2016 i 2017 r .pokazała , że zastosowane urządzenia renomowanych firm i nowoczesna technologia daje nam pewność otrzymania właściwych parametrów oczyszczonych ścieków przy optymalnych kosztach eksploatacji  –  mówi Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp z o.o. w Tarnowskich Górach.
– Od 2006 roku realizujemy projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach. To przedsięwzięcie warte ponad 300 mln zł. Teraz do naszych inwestycji dołączyło ważne zadanie zrealizowane w naszym imieniu przez Veolię, przy wydatnym udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli modernizacja oczyszczalni Leśna w Strzybnicy. Leśna to ostatnia oczyszczalnia, którą doprowadziliśmy w tej chwili do najwyższych standardów wymaganych przepisami Unii Europejskiej. Pozostałe dwie oczyszczalnie – Centralna Oczyszczalnia Ścieków o przepustowości ponad 5 tysięcy metrów sześciennych wybudowana przez miasto i zmodernizowana wcześniej przez Veolię w Starych Tarnowicach wymagane parametry spełniają już od kilku lat. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście to przedsięwzięcie, które ma istotny wpływ na życie mieszkańców, poprawia jego komfort i stan otaczającej przyrody. Tarnowskie Góry to wszak miasto, w którym dobrze się mieszka! – mówi Arkadiusz Czech Burmistrz Tarnowskich Gór
Spółka położyła nacisk na to, by projekt uwzględniał maksymalne wykorzystanie istniejących już obiektów oraz minimalizację oddziaływania zakładu  na środowisko. Przeprowadzono tu więc hermetyzację urządzeń i zbiorników mogących emitować bioaerozole oraz gazy złowonne, zamontowano też obudowy dźwiękochłonne dmuchaw. Zastosowano także system wykorzystania wody technologicznej, dzięki czemu zmniejszono zużycie wody pozyskiwanej ze źródeł naturalnych. W ramach przeprowadzanych prac zaadoptowano jeden z nieczynnych reaktorów, który pełni teraz funkcję zbiornika retencyjnego i zabezpiecza oczyszczalnię przed zakłóceniem procesów oczyszczania w przypadku wystąpienia obfitych opadów.
Projekt „Leśna” zakończył okres piętnastu lat intensywnego inwestowania w gospodarkę wodno-ściekową na terenie Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego. Spółka przeznaczyła już na ten cel łącznie ponad 62 miliony  złotych.
– Możemy dziś z dumą powiedzieć, że wszystkie oczyszczalnie ścieków eksploatowane przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach spełniają wszystkie  wymagania dyrektywy Unii Europejskiej i zabezpieczają prawidłowe oczyszczanie ścieków, nie tylko w tej chwili , ale także w następnych latach Jesteśmy gotowi na rozwój miasta – mówi Henryk Schlagner wiceprezes zarządu PWiK Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach.
***
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane do potrzeb klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie
i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, zakupem, przesyłaniem i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Przedsiębiorstwo  eksploatuje 683 km sieci wodociągowej oraz 394 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje 12 ujęć wody, 4 stacje uzdatniania wody, 6 oczyszczalni ścieków oraz 45 przepompowni ścieków. www.pwik-tg.pl