×

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach  zajęło piąte miejsce   w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok  2017.

 

 

Źródło: PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

 

 

Ranking został przeprowadzony po raz piąty. Organizatorami rankingu są   Dziennik Gazeta Prawna i jej dodatek ekonomiczny Strefa Gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja szerokiej opinii publicznej  czołówki branży wodno-kanalizacyjnej, wyróżnienie najlepszych j przedsiębiorstw z branży i  przede wszystkim przekazanie podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną w Polsce. Przy pracy nad rankingiem analizie zostały  poddane między innymi  kwestie  finansowe i techniczne, w tym skuteczność usuwania awarii, czy nakłady na szkolenia, podnoszące kwalifikację pracowników . Pod uwagę brane były również tzw. informacje  miękkie, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności i integracja z nimi,  polityka jakości, prowadzona przez firmę, czy wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

 

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny dostajemy wysoką ocenę w tym prestiżowym rankingu.  Cieszy nas to tym bardziejżepolskie przedsiębiorstwa wodociągowe znalazły się obecnie w  punkcie, w którym  muszą stawić czoła bardzo dynamicznym zmianom. Takie zagadnienia jak prawo wodne, problematyka regulatora taryfowego, zapewnienie wysokiej jakości wody, spełnienie unijnych dyrektyw w zakresie jakości ścieków, to wyzwania zarówno dla zarządów jak i załóg naszych przedsiębiorstw. Naszej Spółce udało się pogodzić najważniejsze aspekty, czyli zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków ze  skutecznym podejmowaniem nowych wyzwań, jak modernizacja oczyszczalni, czy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, sprawne osiąganie efektu ekologicznego i realizacja usług specjalistycznych. Cieszy nas, że podejmowane wysiłki są dostrzegane, co zaowocowało poprawą pozycji w rankingu, z szóstej pozycji w ubiegłym roku, na piątą w tym roku”. – mówi Marta Bis, prezes zarządu
PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

 

***

 

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 163 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.
W 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego
i energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 24,39 mld euro. www.veolia.com

 

 

Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane do potrzeb klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej. Jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach zajmuje się produkcją, zakupem, przesyłaniem
i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych.

Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy Veolia w Polsce, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Przedsiębiorstwo  eksploatuje 683 km sieci wodociągowej oraz 394 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje 12 ujęć wody, 4 stacje uzdatniania wody, 6 oczyszczalni ścieków oraz 45 przepompowni ścieków. www.pwik-tg.pl